"Kaynak Dil" ile "Hedef Dil"in yerini değiştir
Çevir
Kaynak Metni Seslendir
Kaynak Metnin Seslendirmesini İndir
Metinleri Sil
Çevrilmiş Metni seslendir
Çevrilmiş Metnin Seslendirmesini İndir
Çeviriyi Kopyala

Japonca

Japonca günümüzde yaklaşık 128 milyon kişi tarafından konuşulan dünyanın en yaygın olarak kullanılan ilk 10 dil arasında yer almaktadır. Anadili olarak Japonca konuşan kişi sayısına göre sıralandığında Japonca dünya dilleri arasında en çok konuşulan 9. dildir. Japonca Türkçe çeviri sayfamızdan metin çevirileri yapılabilir ve seslendirilebilir. Üstün kelime haznesi sayesinde Japonca Türkçe ve Türkçe Japonca sözlük olarak da kullanılabilir.

Dünya üzerinde sadece Japonya'da resmi dil olarak konuşulan Japonca, diğer dil grupları ve aileleri ile kesin olarak bir bağlantısı bulunamamıştır. Uluslararası Literatürde soyutlanmış dil olarak bilinen Japonca, özgünlüğü nedeniyle kendi kendisinin dil ailesi olan Japon dil grubunun tek üyesi olarak kabul edilir. Bazı dilbilimciler Japoncanın Ural-Altay dil ailesinden olduğunu bazı dilbilimciler ise Korece ile aynı kökenden geldiğine inanıyor. Japon yazar Arai Hakuseki ilk olarak 1787 yılında Korece ile Japoncanın ortak özelliklerine ilişkin yazılar kalem almıştır. İlerleyen yıllarda aynı hipotezi savunan dilbilimciler yetişmiş olsa da şu ana kadar bu iddialara ilişkin kesin bir kanıt öne sürülememiştir.

Japoncanın ilginç olan özelliklerinden bir tanesi ise ilk dönemlerinde sadece konuşma dili olmasıdır. Her ne kadar Korece ile bir ilişkisi olduğu iddia edilse de 5. yüzyıla kadar bir alfabesi olmayan Japonca için 5. yüzyılın sonlarına doğru Çin alfabesinden esinlenilerek "Kanji" yazı sistemi oluşturulmuştur ve halen kullanılmaktadır. Kanji her kelimeye denk gelen bir işaret gibi algılanabilir. O nedenle Japonca öğrenmek isteyenler için genelde Kanji ilerleyen seviyelerde öğretilir. Kanji dışında "Hiragana" ve "Katakana" Japoncada en sık kullanılan hece alfabeleridir. Yani Japoncada görmüş olduğunuz her işaret bir sesin hece olarak sembolize edilmiş halidir.

    Hiragana Hece Tablosu

    Hiragana tablosunun satırlarında Latin alfabesindeki tüm sessiz harfler bulunmaz. Eksik olan sessiz bazı harfleri de Dakuten işareti (“) kullanarak oluşturulur. K - g, s - z, t - d, h - b yumuşatmaları için harfin sağ üst köşesine bir çift tırnak işareti (Dakuten) konur. Yani Japonca Hiragana tablosunda “ka” hecesine karşılık gelen sembolün sağ üst köşesinde tırnak (") işareti koyarsanız "ga" olur.

    Dakuten gibi sık kullanılan bir diğer işaret ise “Handakuten’dir. Handakuten işareti de sağ üst köşeye konan küçük bir daireden ibarettir. Türkçede kullanılan derece işareti gibi düşünülebilir. Handakuten ise “h” ile başlayan sesleri gösteren sembollerde kullanılır ve “h” sesini “p” sesine dönüştürmeye yarar.


Katakana Hece Tablosu

Hiragana hece tablosu gibi kullanılan bir başka hece tablosu ise Katakana’dır. Yine Hiragana tablosundaki aynı mantıkla çalışır ve sesler farklı sembollerle gösterilmiştir. Katakana hece tablosu için de Dakuten ve Handakuten işaretleri geçerlidir. Sesler üzerinde aynı etkiyi yaparlar.

Hiragana ve Katakana Hece Tabloları

Japoncadaki bu 2 hece tablosu da kullanılır. Hiragana, Japonca olan kelimelerin yazılışında kullanılır. Katakana ise genellikle diğer dillerden geçen kelimeleri yazarken kullanılır. İstisnai durumlar da olabildiği gibi Japonca yazarken hangi hece tablosunun tercih edileceği genellikle kullanıldıkça öğrenilebilen bir durumdur.

Copyright © ingilizceturkce.gen.tr | Tüm Hakları Saklıdır!