İngilizce Vücudumuz

İngilizce vücudumuz ve anlamları aşağıda yer almaktadır.

Shoulder:
Omuz

Chest:
Göğüs

Eye:
Göz

Neck:
Boyun

Cheek:
Yanak

Eyebrow:
Kaş

Arm:
Kol

Lip:
Dudak

Ear:
Kulak

Tooth:
Diş

Teeth:
Dişler

Tongue:
Dil

Stomach:
Mide

Hand:
El

Head:
Kafa

Chin:
Çene

Forehead:
Alın

Knee:
Diz


Foot:
Ayak

Finger:
Parmak

Toefinger:
Ayak parmağı


Leg:
Bacak

Wrist:
Kol bileği


Ankle:
Ayak bileği

İngilizce Vücudumuz Hakkında Örnek Cümleler

I have a head ache.
Baş ağrım var.

Our hands are full.
Ellerimiz dolu.

Your legs are very long.
Bacakların çok uzun. 

My ears are with you.
Kulaklarım seninle (seni dinliyorum).

 

4.96103896104 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.96 (77 Votes)