Dolaylı Anlatım - Reported Speech

Reported Speech, Türkçede "Dolaylı Anlatım" anlamına gelir ve bir kişinin söylediklerini bir başka kişiye aktarmak için kullanılır. 

Reported Speech Konu Anlatımı

1) Şayet söylenen şimdiki zamanda ise dolaylı anlatım (reported speech) yapılırken "Özne + say that"
 kalıbı kullanılır. 

Tugba says, "I live in Trabzon".   Tugba says, I live in Trabzon.   Tuğba diyor ki; "Trabzon'da yaşıyorum". 

Tugba says that she lives in Trabzon.   Tugba says that she lives in Trabzon.   Tuğba, Trabzon'da yaşadığını söylüyor.

Aşağıdaki kullanım şekilleri tamamen yanlıştır!

Tugba says that she lived in Istanbul.  Yanlış Kullanım
Tugba said that she lives in Istanbull.  Yanlış Kullanım

2) Şayet söylenen geçmiş zamanda ise dolaylı anlatım (reported speech) yapılırken "Özne + said that" kalıbından sonra gelen cümlenin bir derece geçmişi alınır. 

Tugba said, "I lived in Trabzon".   Tugba said, I lived in Trabzon.   Tuğba dedi ki; "Trabzon'da yaşadım".

Tugba said that she had lived in Trabzon.   Tugba said that she had lived in Trabzon.    Tuğba, Trabzon'da yaşadığını söyledi. 

Tuğba said that she lived in Trabzon. 
Yanlış Kullanım

Ayrıca, geçmiş zamanda dolaylı anlatım (reported speech) yapılırken cümlede anlam bozukluğu yaşanmaması için zaman, konum ve işaretler aşağıdaki şekilde değişikliğe uğrarlar.

Zamanlar
today - bugün                   that day
now - şimdi then
yesterday - dün the day before
2 days ago - 2 gün önce 2 days before
last week - geçen hafta the week before
next year - gelecek sene the following year
tomorrow - yarın the next day / the following day
Konum 
here - burada there - orada
İşaretler
this - bu that - şu
these - bunlar those - şunlar


They said, "We want to go to Paris for holiday next year".   They said, We want to go to Paris for holiday next year.    Onlar dedi, "Biz gelecek sene tatil için Paris'e gitmek istiyoruz".
 

They said that they wanted to go to Paris for holiday the following year".   They said that they wanted to go to Paris for holiday the following year.    Onlar gelecek sene tatil için Paris'e gitmek istediklerini söyledi.

We said, " We worked until 01:00am yesterday".   We said, We worked until 01:00am yesterday.   Biz dedik, " Dün saat 01:00'e kadar çalıştık".

We said that we had worked until 01:00am the day before.   We said that we had worked until 01:00am the day before.   Geçen gün saat 01:00'e kadar çalıştığımızı söyledik. 

3) Şayet sorulan soru geçmiş zamanda ise dolaylı anlatım (reported speech) yapılırken "özne + asked if .." kalıbı kullanılır. 

He asked her, " Do you want to get married with me?   He asked her, Do you want to get married with me?   Ona sordu, " Benimle evlenmek istiyor musun?"

He asked her if she wanted to get married with her.   He asked her if she wanted to get married with her.   O, onunla evlenmek isteyip istemediğini sordu. 

4) Şayet sorulan soru şimdiki zamanda ise dolaylı anlatım (reported speech) yapılırken "özne + ask if .." kalıbı kullanılır. 

He asks her, " Do you want to get married with me?   He asks her, Do you want to get married with me?   Ona sorar, " Benimle evlenmek istiyor musun?"

He asks her if she wants to get married with her.   He asks her if she wants to get married with her.   O, onunla evlenmek isteyip istemediğini soruyor. 

"Reported Speech konu anlatımı" sayfamızı beğendiyseniz lütfen paylaşımda bulunur musunuz? :)

 Sitemizi Beğendiyseniz Lütfen "5 yıldız" Vererek Destek Olabilir misiniz? :)