İngilizce Sayılar

İngilizce sayılar hayatımızın her anında yer alır. İngilizce sayılar bazen alış veriş esnasında, bazen ofiste, bazen okulda, gündelik hayatımızın neredeyse her anında vardır. İngilizce sayılar ile matematiksel ifadelerimizi kolayca ifade ederiz. 

İngilizce Sayılar ve Anlamları

1-10 Arası İngilizce Sayılar

One : Bir                  Two: İki                           Three: Üç                       Four: Dört                       Five: Beş  

Six: Altı                   Seven: Yedi                     Eight: Sekiz                   Nine: Dokuz                    Ten: On

11-19 Arası İngilizce Sayılar

Eleven: On bir           Twelve: On iki                  Thirteen: On üç               Fourteen: On dört           Fifteen: On beş  

Sixteen: On altı        Seventeen: On yedi         Eighteen: On sekiz         Nineteen: On dokuz        Twenty: Yirmi

16-19 Arası İngilizce sayılar sonuna "teen" eki alır.

Six: Altı                     Seven: Yedi                   Eight: Sekiz                     Nine: Dokuz

Sixteen : Altı             Seventeen: On yedi       Eighteen: On sekiz          Nineteen: On dokuz

 

20-90 Arası İngilizce Sayılar

Twenty: Yirmi            Thirty: Otuz                    Fourty: Kırk                       Fifty: Elli

Sixty: Altmış             Seventy: Yetmiş             Eighty: Seksen                  Ninety: Doksan


60-90 Arası İngilizce sayılar sonuna "
ty" eki alır.

Six: Altı                     Seven: Yedi                   Eight: Sekiz                       Nine: Dokuz

Sixty: Altmış             Seventy: Yetmiş             Eighty: Seksen                   Ninety: Doksan

 

100-900 Arası İngilizce Sayılar

One hundred: Yüz      Two hundred: İki yüz        Three hundred: Üç yüz        Four hundred: Dört yüz       Five hundred: Beş yüz

Six hundred: Altı yüz  Seven hundred: Yedi yüz  Eight hundred: Sekiz yüz    Nine hundred: Dokuz yüz  

100'den büyük İngilizce sayıları söylemek için öncelikle kaç yüzden oluştuğunu söyleriz, sonrasında devamını "and" ile getirerek kalan sayıyı söyleriz. Ayrıca, bir anlamına gelen "one" yerine "a" de kullanabiliriz.

140 : One hundred and fourty  - A hundred and fourty

742: Seven hundred and fourty two

999: Nine hundred and ninty nine 

1000 - Sonsuz Arası İngilizce Sayılar

One thousand: Bin   

One hundred thousand: Yüz bin

One million: Bir milyon

One billion : Bir milyar

1500: One thousand five hundred                -   A thousand five hundred

1502 : One thousand five hundred and two  -   A thousand five hundred and two

Şimdi örneklerle öğrendiğimiz İngilizce sayıları pekiştirelim. 

1100 : One thousand and one hundred

2111 : Two thousand one hundred and eleven

2.400.000 : Two million four hundred and thousand

2.150.000.000 : Two billion one hundred and fifty million


İngilizce sayıları
müzik eşliğinde öğrenmek isterseniz İngilizce sayılar şarkısı tam size göre. İzlemek için lütfen BURAYA tıklayınız.

İngilizce sayılar sayfamızı faydalı bulduysanız lütfen paylaşınız :)