İngilizce Sayılar

İngilizce sayılar hayatımızın her anında yer alır. İngilizce sayılar bazen alışveriş esnasında, bazen ofiste, bazense okulda, gündelik hayatımızın neredeyse her anında vardır. İngilizce sayılar ile matematiksel ifadelerimizi kolayca ifade ederiz. 

İngilizce Sayılar ve Anlamları

1-10 Arası İngilizce Sayılar

One:   One: Bir
Two:   Two: İki 
Three:   Three:
Üç                       
Four:   Four:
Dört                       
Five:   Five:
Beş  
Six:   Six: Altı                   
Seven:   Seven:
Yedi                     
Eight:   Eight:
Sekiz                   
Nine:   Nine:
Dokuz                   
Ten:   Ten:
On

11-19 Arası İngilizce Sayılar

Eleven:   Eleven: On bir
Twelve   Twelve : On iki                 
Thirteen:   Thirteen: On üç               
Fourteen:   Fourteen: On dört           
Fifteen:   Fifteen: On beş  
Sixteen:   Sixteen: On altı       
Seventeen:   Seventeen:
On yedi        
Eighteen:   Eighteen:
On sekiz         
Nineteen:   Nineteen:
On dokuz       
Twenty:   Twenty:
Yirmi

16-19 Arası İngilizce sayılar sonuna "teen" eki alır.

Six:   Six: Altı
Seven:   Seven: Yedi                   
Eight:   Eight: Sekiz                     
Nine:   Nine: Dokuz

Sixteen:   Sixteen: On altı             
Seventeen:   Seventeen: On yedi       
Eighteen:   Eighteen: On sekiz         
Nineteen:   Nineteen: On dokuz
 

20-90 Arası İngilizce Sayılar

Twenty:   Twenty: Yirmi            
Thirty:   Thirty: Otuz                    
Fourty:   Fourty: Kırk                      
Fifty:   Fifty:
Elli
Sixty:   Sixty: Altmış             
Seventy:   Seventy:
Yetmiş            
Eighty:   Eighty: Seksen                 
Ninety:   Ninety: Doksan


60-90 Arası İngilizce sayılar sonuna "
ty" eki alır.

Sixty:   Sixty:  Altmış             
Seventy:   Seventy: Yetmiş             
Eighty:   Eighty: Seksen                   
Ninety:   Ninety: Doksan 

100-900 Arası İngilizce Sayılar

One hundred:   One hundred: Yüz      
Two hundred:   Two hundred: İki yüz        
Three hundred:   Three hundred: Üç yüz        
Four hundred:   Four hundred: Dört yüz       
Five hundred:   Five hundred: Beş yüz
Six hundred:   Six hundred: Altı yüz  
Seven hundred:   Seven hundred: Yedi yüz 
Eight hundred:   Eight hundred:
Sekiz yüz    
Nine hundred:   Nine hundred: Dokuz yüz  

100'den büyük İngilizce sayıları söylemek için öncelikle kaç yüzden oluştuğunu söyleriz, sonrasında devamına "and" ile getirerek kalan sayıyı söyleriz. Ayrıca, bir anlamına gelen "one" yerine "a" de kullanabiliriz.

140: One hundred and fourty   One hundred and fourty   
140 A hundred and fourty   A hundred and fourty

742: Seven hundred and fourty two   Seven hundred and fourty two

999: Nine hundred and ninty nine   Nine hundred and ninty nine  

1000 - Sonsuz Arası İngilizce Sayılar

One thousand:   One thousand: Bin   

One hundred thousand:   One hundred thousand: Yüz bin

One million:   One million: Bir milyon

One billion:   One billion: Bir milyar

1500: One thousand and five hundred   One thousand and five hundred  
1500 A thousand and five hundred   A thousand and five hundred

1502 : One thousand five hundred and two   One thousand five hundred and two  
1502 A thousand five hundred and two   A thousand five hundred and two

Şimdi örneklerle öğrendiğimiz İngilizce sayıları pekiştirelim. 

1100: One thousand and one hundred   One thousand and one hundred

2111: Two thousand one hundred and eleven   Two thousand one hundred and eleven

2.400.000: Two million four hundred and thousand   Two million four hundred and thousand

2.150.000.000: Two billion one hundred and fifty million   Two billion one hundred and fifty million


İngilizce sayıları
müzik eşliğinde öğrenmek isterseniz İngilizce sayılar şarkısı tam size göre. Youtube'da "İngilizce sayılar" olarak arama yaparak farklı türlerde "İngilizce sayılar" videolarına ulaşabilirsiniz.

İngilizce sayılar sayfamızı faydalı bulduysanız Facebook ya da Twitter'dan paylaşırsanız çok memnun oluruz ;)

 Sitemizi Beğendiyseniz Lütfen "5 yıldız" Vererek Destek Olabilir misiniz? :)