ANTONYMS- İNGİLİZCE ZIT ANLAMLILAR


 

İngilizcede sık kullanılan zıt anlamlı filleri alfabetik sıraya göre aşağıda 
sizler için listeledik.    
       
A      
to accept kabul etmek to refuse reddetmek
to add eklemek to subtract çıkarmak
to allow izin vermek to forbid yasaklamak
to answer cevaplamak to ask sormak
to arrest tutuklamak to set free serbest bırakmak
       
B      
to begin başlamak to finish bitirmek
to borrow ödünç almak to lend ödünç vermek
to break bozmak to mend, to fix tamir etmek
to buy satın almak to sell satmak
       
C      
to catch yakalamak to miss kaçırmak
to come gelmek to go gitmek
to continue devam etmek to interrupt ara vermek
to die ölmek to live yaşamak
to divorce boşanmak to marry evlenmek
       
E  
to enjoy zevk almak to hate nefret etmek
to exclude hariç tutmak to include dahil etmek

 

 

 

F  
to fail başarısız olmak to succeed başarılı olmak
to forget unutmak to remember hatırlamak
to freeze donmak to melt erimek
       
G  
to give vermek to take almak
       
H  
to hate nefret etmek to love sevmek
       
I  
to ignore görmezlikten gelmek to notice fark etmek
to increase artırmak to reduce azaltmak
to interrupt ara vermek to continue devam etmek
       
L  
to learn öğrenmek to teach öğretmek
to lie yatmak to stand ayakta durmak
       
M  
to miss kaçırmak to catch yakalamak
       
P  
to push çekmek to pull itmek
       
R  
to rise yükselmek to sink batmak
       
S  
to suspect şüphe etmek to trust güvenmek
       
T      
to take off kalkmak to land inmek
to throw atmak to catch yakalamak
       
W      
to waste israf etmek to save tasarruf etmek
to win kazanmak to lose kaybetmek
Copyright © ingilizceturkce.gen.tr | Tüm Hakları Saklıdır!