ADJECTIVES - İNGİLİZCE SIFATLAR


Sıfatlar nesneleri tanımlarlar. Bir nesneye "nasıl" sorusunu sorduğumuzda cevabını sıfatlarla veririz.

Nice car : Güzel araba
Burada nesne "araba"dır, sıfat ise "güzel'dir. Nesneye "nasıl"sorusunu sorduğumuzda aldığımız cevap "güzel'dir.

 

He is very handsome. O çok yakışıklıdır.
They live in an expensive house.
Onlar pahalı bir evde yaşıyorlar.

 

Comparative and Superlative Adjectives - Sıfat Mukayeseleri

Sıfatlar şiddetlerine, büyüklüklerine, oranlarına/miktarlarına göre derecelendirilirler.

 

large: geniş   big büyük   cold soğuk  
larger: daha geniş   bigger daha büyük   colder daha soğuk  
the largest: en geniş   the biggest en büyük   the coldest en soğuk  

 

 

 

Yukarıdaki örnekte görebileceğiniz gibi "tek heceli" sıfatlar "daha" anlamında "er" eki alırlar;   
          "en" anlamında ise "the" …. est" eki alırlar. 
                 
A) Tek heceli sıfatlar aşağıdaki gibi derecelendirilirler.        
                 
1.) Sıfat "e" ile bitiyorsa mukayeseleri "r" ve "st" ile biter.         
wise:  akıllı   wiser: daha akıllı   the wisest en akıllı  
                 
2.) Sıfat "y" ile bitiyorsa "y" düşer, "ier" ve "iest" ile biter.        
dry kuru   drier daha kuru   the driest en kuru  
                 
3.) Sıfat sesli ve sessiz harf ile bitiyorsa sessiz harf yinelenir, "er" ve est" ile biter    
big büyük   bigger daha büyük   biggest en büyük  
                 
4. Sıfar "e" ile bitiyorsa "r" ve "st" ile biter.          
gentle nazik   gentler daha nazik   the gentlest en nazik  
                 
5. Sıfat "y" ile bitiyorsa "y" düşer, "ier" ve "iest" ile biter.        
happy mutlu   happier daha mutlu   the happiest en mutlu  
                 
6. Sıfat "er", "le", or "ow" ile bitiyorsa "er" ve "est" ile biter.        
narrow dar   narrower daha dar   the narrowest en dar  

 

 

B) Çok heceli sıfatlar "daha" anlamında "more"; "en" anlamında "the most" eki alırlar.  
beautiful güzel   more beautiful daha güzel   the most beautiful en güzel  
                 
Ayrıca,kuralsız sıfatlar vardır. Bunlar yukarıdaki kurallar dahilinde derecelendirilmezler.   
Bunları olduğu gibi ezberlemek gerekir.          
                 
good iyi   best daha iyi   better en iyi  
bad kötü   worst daha kötü   worse en kötü  
old yaşlı, eski   oldest daha yaşlı   older en yaşlı  
late geç   latest daha geç   later en geç  
little az   least daha az   less en az  
far uzak   furthest daha uzak   further en uzak  
much/many çok   most daha çok   more en çok  

Copyright © ingilizceturkce.gen.tr | Tüm Hakları Saklıdır!