MODALS /

MODALLAR - KİPLER

Modalların Ortak Özellikleri:    
A) Tüm öznelerle aynı şekilde kullanılırlar.
B) Olumlu cümlelerde kendisinden hemen sonra fiil gelir. 
C) Olumsuzlarda kendisinden hemen sonra "not" ve fiil gelir.
D) Soru cümlelerinde ise özneden hemen önce gelirler.
     
1) CAN      
     
Can ebilmek   I can speak 2 languages
olasılık   It can't cost more than 5 dolars.
rica   Can you open the door?
öneri   Can we go to cinema?
izin   Can I smoke here?
     
Olumsuz: can not (can't)    
     
2) COULD      
     
Could "can" past hali    I could speak 2 languages 3 years ago.
daha kibarca rica   Can you turn the radio off?
daha kibarca öneri    Could we go swimming?
daha kibarca izin    Could you wait for me?
     
Olumsuz: can not (can't)    
     
3) MAY      
     
May olasılık   It may snow this weekend.
kibarca izin   May I open the windows?
     
Olumsuz: may not    

 

 

4) MIGHT      
     
Might "may" past hali    It might snow last weekend.
daha az olasılık   It might snow this weekend.
     
Olumsuz: might not    
     
5) MUST      
     
Must gereklilik   I must tidy my home. My guests are coming.
olasılık   They must be angry.
     
Olumsuz: must not    

 

 

6) SHOULD    
     
Should tavsiye   You should loose some weights.
     
Olumsuz: should not    
     
7) SHALL      
     
Shall  Öneri   Shall I accompany you at hospital?
     
8) OUGHT TO    
     
Ought to Öneri   You are driving very fast. You ought to drive
    carefully.
9) WILL      
     
will rica   Will you prepare the food?
ani kararlarda   Can someone answer the phone? Ok, I will.
söz verirken   I will stop smoking tomorrow.
     
Olumsuz: will not (won't)    
     
10) WOULD    
     
would daha kibarca rica   Would you please give me a bottle of water?


Copyright © ingilizceturkce.gen.tr | Tüm Hakları Saklıdır!